הפרויקט לתיעוד בעל פה בנושא השואה


אודות המדור

ארכיון המדור לתיעוד בעל פה הוא אוסף הראיונות החשוב ביותר הנמצא במוסד אקדמי בישראל. רוב הראיונות המופקדים בארכיון נערכו במסגרת מחקרים שהתבצעו על ידי חוקרים וסטודנטים של המכון ליהדות זמננו אולם קיימים גם ראיונות שמבוססים על שיתוף פעולה עם גופים וארגונים מחוץ לאוניברסיטה שיש להם עניין מיוחד בעידוד התיעוד בעל-פה ובהנגשתו לציבור. מאז הקמת המדור ב-1959, נקלטו ונרשמו בו למעלה מ-14,000 ראיונות, במסגרת למעלה מ-250 פרויקטים תיעודיים העוסקים בהיבטים שונים בחיי היהודים בזמננו ובתולדותיהם.
החומר התיעודי במדור מבוסס על עדויות ממקור ראשון מפי אנשים אשר חוו את האירועים עליהם הם מספרים. המדור לתיעוד בעל-פה משמר ומעמיד לרשות החוקרים והציבור הרחב עדויות הקשורות לקשת רחבה של נושאי מחקר ביהדות זמננו ובתחומים קרובים.
חלוצי החוקרים של ההמכון ליהדות זמננו פיתחו את מיומנויות הראיון דרך התנסות אישית, והתייחסו לתיעוד בע"פ בעיקר ככלי לאיסוף ראיות היסטוריות.

oral history Oral History Oral History

תיעוד בע"פ הפך בימינו לתחום ידע מוכר הדורש מחקר והכשרה, כדי שיתבצע על פי אמות מידה מקצועיות. המדור לתיעוד בעל פה מנהל את אוסף הראיונות שנאסף במשך למעלה מחמישים שנה על ידי חוקרים, תוך שמירה על מקצועיות והתאמה לשינויים הטכנולוגיים. המדור משרת את החוקרים המבצעים את הראיונות ואת ציבור המשתמשים באוספי הארכיון. כמו כן הוא מקיים קורסים לתיעוד בע"פ וממלא תפקיד מרכזי באגודה הישראלית לתיעוד בע"פ, אשר מטרתה היא למקצע את התחום המדור חותר להפוך את התיעוד בע"פ לחלק מתכנית הלימודים של המחלקה להיסטוריה יהודית ויהדות זמננו.
המדור מבקש לקיים כינוס בינלאומי דו-שנתי של תיעוד בע"פ, אשר ימשוך אליו מומחים מובילים בתחום. המדור יוזם פרויקטים של תיעוד בע"פ ומשתתף בפיתוח פרויקטים כאלה. בין הפרוייקטים הבולטים המתבצעים כיום במדור יש לציין את הפרוייקט לתיעוד ילדים של ניצולי השואה ראיונות על הנעלמים בארגנטינה ותיעוד יהודים מארצות מוסלמיות (פרוייקט בשלבי פיתוח בשיתוף מכון בן צבי).

Oral History Department The Hebrew University of Jerusalem