Oral History Collection on Romanian Jewry

Search the Catalog

To search keyword in YouTube catalog:
Add term + oralhistorydiv eg. Cracow oralhistorydiv; Levin oralhistorydiv


Oral History Department at the Hebrew University Oral History Department at the Hebrew University Oral History Department at the Hebrew University Oral History Department at the Hebrew University
This is an example of a HTML caption with a link.

The Jews may have first arrived in Romania with the Roman legions that garrisoned the country from 101 C.E. Another wave of Jewish immigrants settled in Walachia after they had been expelled from Hungary in 1367. Since Romania was on a major trade route, many Jewish merchants travelled and ultimately settled in the country. Jews played an important role in the transformation of Romania from a feudal system into a modern economy and were also active in the country's cultural life. However, from the outset, Jews suffered from considerable anti-Jewish sentiment. Only after World War I, was legislation was enacted to emancipate Romanian Jewry.
Between 1918-1940, the territory under Romanian control was expanded. It is estimated that there were about 800,000 Jews in the enlarged country on the eve of WWII. Of the Jews who remained under Romanian jurisdiction, about 265,000 (more than 40%) were murdered, many by the Romanian army and the brutal Fascist Iron Guard. About 400,000 Jews survived the war in Romanian territory. From 1948 - 1988 about 300,000 Jews left Romania for Israel and North and South America. With the advent of Communist rule all Zionist activity was prohibited, but organized Jewish life inside Romania continued. After the 1989 revolution, Jewish communal property nationalized by the Communist regime was returned to the community which revitalized Jewish life.

Thanks to the generosity of Dr. Reuven Rudich, the Oral History Division was able to collate, digitize and make accessible online approximately over 100 interviews reflecting this fascinating history. Many of the interviewees speak about their flourishing communities prior to the Holocaust. Interviews include projects, for example, on Jewish education in Transylvania and of the Zionist movement during WWII. The collection also documents the Bricha and Aliyah Bet through Romanian territory and from Romanian ports such as Constanza. In addition, immigrants of Romanian origin talk about their emigration and absorption in Israel and North and South America.


Evreii ar fi ajuns pentru prima dată pe teritoriul actual al României odată cu legiunile romane, începând cu anul 101 e.n. Un alt val de imigranți evrei s-a stabilit în Țara Românească, după ce au fost expulzați din Ungaria, în 1367. Din moment ce România se afla pe traseul unei rute comerciale majore, mulți negustori evrei au călătorit pe acest drum, iar în cele din urmă unii s-au și stabilit în acest teritoriu.
Evreii au jucat un rol important în transformarea României dintr-un stat feudal într-o economie modernă. De asemenea, ei au fost activi în viața culturală a țării. Cu toate acestea, încă de la început, evreii au suferit din cauza atitudinilor anti-evreiești. Abia după Primul Război Mondial au apărut legi privind emanciparea evreilor români.
Între 1918 și 1940 granițele României s-au extins. Se estimează că pe teritoriul României Mari trăiau aproximativ 800.000 de evrei, în timpul celui De-al Doilea Război Mondial. Dintre evreii care se aflau în teritoriile aflate sub jurisdicție română, circa 265.000 (mai mult de 40%) au fost uciși de către Armata română și de către Garda de Fier.
Circa 400.000 de evrei au supraviețuit Holocaustului pe teritoriul României. Între 1948 și 1988, aproximativ 300.000 de evrei au părăsit România și au emigrat în Israel și America de Nord și de Sud. Odată cu apariția dominației comuniste, orice activitate sionistă a fost interzisă în România, dar viața evreiască organizată a continuat. După revoluția din 1989, proprietățile evreiești naționalizate de regimul comunist au fost returnate comunității, lucru care a dus la revitalizarea vieții evreiești.

Grație generozității Dr. Reuven Rudich, Divizia de Istorie Orală a fost în măsură să adune, să digitalizeze și să facă accesibile on-line peste 100 de interviuri care reflectă această istorie fascinantă. Mulți dintre cei intervievați vorbesc despre înfloritoarele lor comunități înainte de Holocaust. Sunt incluse proiecte, de exemplu, despre educația evreiască din Transilvania și despre mișcarea sionistă în timpul celui De-al Doilea Război Mondial. De asemenea, colecția de interviuri documentează mișcările Bricha și Alyah Bet pe teritoriul românesc și din porturile românești, cum ar fi Constanța. Mai mult, imigranții evrei de origine română vorbesc despre emigrarea și absorbția lor în Israel, dar și în America de Nord și de Sud.