360-2 youtube

המרכז האוניברסיטאי למולטימדיה

דוא
המרכז האוניברסיטאי למולטימדיה הוקם על בסיס היחידה לאמצעי תקשורת בחינוך בשנת 1994.
מטרת המרכז כפי שהוגדרה בעת הקמתו הינה: לאפשר הוראה ולמידה תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיות מתקדמות.

מיום הקמת המרכז ועד היום חלו תמורות משמעותיות בנושא של שילוב אמצעים וטכנולוגיות מתקדמות בהוראה, והמרכז למולטימדיה ממשיך להיות בקידמת הטכנולוגיה ולקדם את האוניברסיטה העברית בתחום.

בשנים האחרונות החדירה האוניברסיטה את השימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים לכלל הקורסים, כאשר אופן השימוש באמצעים אלו בכל קורס מותאמים לאופיו של הקורס. הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים חייב היערכות גם בתחום של ציוד קצה -  "שולחנות חכמים"- בכיתות רבות,  וידאו-קונפרנס ומצלמות ממוחשבות לצילומי קורסים. במהלך העשור שחלף, נבנו עשרות "שולחנות חכמים" ברחבי הקמפוסים השונים.

לצד העיסוק של המרכז בשיפור האמצעים טכנולוגיים והחדרתם, מתן פתרונות וייזום פרויקטים המשיך המרכז לעסוק במקביל בהפקת סרטים ותיעוד לגורמים פנים-אוניברסיטאיים דוגמת: האגף לקשרי חוץ, הרשות לקהילה ונוער, מכון טרומן, האגף למנהל תלמידים. כמו-כן העניק המרכז שירותים דומים לארגונים חיצוניים ופרטיים דוגמת "יד ושם". מעבר-לכך, בשנתיים האחרונות יזם המרכז את הקמת הסיור הווירטואלי האוניברסיטאי והקמת ערוץ יוטיוב אוניברסיטאי.

בית