ציוד מולטימדיה

דוא

ציוד הקרנה והגברה, לשימוש בכיתות ואולמות בהם אין תשתית קיימת ולארועים בכל רחבי האוניברסיטה.

בין סוגי הציוד שניתן לשכור מהמרכז למולטימדיה:

שירותים נוספים ציוד מולטימדיה