E-mail
There are no translations available.

  ivrit360-logo

אתר הסיור הוירטואלי של האוניברסיטה העברית

  • האתר מאפשר לסייר בעשרות נקודות שונות בכל ארבעת הקמפוסים של האוניברסיטה העברית .
  • בכל נקודה ניתן להפנות את המבט לכל כיוון באמצעות העכבר. 
  • האתר נבנה באמצעות שיטת צילום פנורמית מיוחדת וממשק אינטרנטי מתקדם. 
  • נקודות נוספות מתווספות כל הזמן. 
  • כל פקולטה, מחלקה ויחידה באוניברסיטה המעוניינת בצילום נקודות לאתר מוזמנות לפנות למרכז למולטימדיה לקבלת מידע נוסף. 

drag-the-mouseסובבו את זוית הצפיה בלחיצה על המקש השמאלי של העכבר ומשיכה בכל כיוון!

כתובתו של הסיור: http://multimedia.huji.ac.il/tour360

The Hebrew University 360 Tour