העברית 360° - עזרה

הממשק מחולק לשלושה חלקים ראשיים.
למידע נוסף בחר/י בפריט:
1. חלונית סיור 360°
2. חלונית עזר
3. כותרת
map-parts koteret siyur ezer


1. חלונית סיור 360°

ניתן לסובב את זוית הצפיה ולסייר בנקודה מכל כיוון.
כפתורי שליטה בסיור:
buttons-arrows תזוזה בכיוון החיצים
buttons-zoom קירוב וריחוק
buttons-skip קפיצה ימינה ושמאלה
buttons-play התחלת והפסקת סיבוב אוטומטי

mouse-arrowsניתן לסובב את זוית הצפיה בלחיצה על המקש השמאלי של העכבר ומשיכה בכיוון הרלוונטי.
mouse-zoomניתן להתקרב ולהתרחק באמצעות גלגלת העכבר


2. חלונית העזר

חלונית העזר כוללת מספר לשוניות:
tabs
אודות- מידע כללי על האתר.
עזרה- חלונית מידע זו.
רשימת הנקודות- רשימת כל הנקודות בקמפוס הנוכחי, ממויניים על פי אזורים
מפה- מפת הקמפוס הנוכחי, המציגה את כל הנקודות בהן ניתן לסייר.

כפתורי שליטה במפה:
buttons-arrows הזזת המפה בכיוון החיצים
buttons-zoom הגדלת והקטנת המפה
buttons-skip מעבר ימינה ושמאלה

mouse-arrowsניתן להזיז את המפה בלחיצה על המקש השמאלי של העכבר ומשיכה בכיוון הרלוונטי.
mouse-zoomניתן להגדיל ולהקטין את המפה באמצעות גלגלת העכבר


3. הכותרת

ניתן לעבור לסייר בכל הקמפוסים על ידי לחיצה על כפתורי הקמפוסים שמצידי הכותרת.


לעזרה נוספת

ניתן לפנות למרכז האוניברסיטאי למולטימדיה
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון: 02-5883221/9 פקס: 02-5881150
multimedia@savion.huji.ac.il