מעבדת מחשבים ע"ש משפחת סם וג'ין רוטברג (פיוריה, אילינוי) - The Sam & Jean Rothberg Family (Peoria, Illinois) Student Computer Laboratory