קרית אדמונד י' ספרא
גבעת רם

ככר חיים וייצמן
בית בלגיה
מעבדת מחשבים ע"ש משפחת סם וג'ין רוטברג (פיוריה, אילינוי)
מעבדת הוראה
שדרות מאגנס
מכון איינשטיין למתמטיקה
בנין על-שם יעקב לוי ובנין ע"ש משפחת יוסף ויהודית ברמן (מונטריאול, קנדה)

המכון ללימודים מתקדמים

כנס במכון
בניין פעלדמן

היחידה לננו פבריקציה

היחידה לננו פבריקציה
היחידה לננו פבריקציה

מעונות סטודנטים

מעונות צוויג (הקריה)
מעונות צוויג (הקריה) - מגורי רווקים 2 בחדר
מעונות צוויג (הקריה) - מגורי רווקים 2 בחדר
מעונות ליברמן
דירה לסטודנטים לתארים מתקדמים

מעונות גואטמלה - קרית יובל

דירה
חדר שינה