המרכז לגידולים חסויים באזורים צחיחים למחצה הוקם ע"י רוברט ה. סמית - Protected Agriculture in Semi-Arid Areas made possible by Robert H. Smith