מעונות מאירסדורף (רזניק) - מגורי רווקים The Meirsdorf (Resnik) Dormitories