HUJI
rashut lekehila venoar
outreach

הרצאות שומו שמיים תשע"א

הפינות האפלות בגלקסיות

ד"ר יובל בירנבוים, האוניברסיטה העברית בירושלים
29/05/2011
להרחבה
madua logo
הרצאה הקודמת previous
multimedia logo שידורי הוידאו נתמכים ע"י המרכז האוניברסיטאי למולטימידיה
לסיוע ומידע נוסף:
02-5883221 http://multimedia.huji.ac.il
flv logo הורד את נגן Adobe Flash העדכני
download the latest Adobe Flash Player
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית ירושלים
Valid XHTML, CSS