HUJI
rashut lekehila venoar
outreach

הרצאות מדוע תשע"ב

האריה באופרה האיטלקית: משאת נפשו של הפסיכיאטר

פרופ' יהואש הירשברג, האוניברסיטה העברית בירושלים
30/10/2011
להרחבה
madua logo
next הרצאה הבאה
multimedia logo שידורי הוידאו נתמכים ע"י המרכז האוניברסיטאי למולטימידיה
לסיוע ומידע נוסף:
02-5883221 http://multimedia.huji.ac.il
flv logo הורד את נגן Adobe Flash העדכני
download the latest Adobe Flash Player
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית ירושלים
Valid XHTML, CSS