HUJI
rashut lekehila venoar
outreach

הרצאות מדוע תשע"ג

אפקט בת היענה, קללת המנצח והטיות התנהגותיות נוספות בקבלת החלטות במימון

ד"ר אורלי שדה, המחלקה למימון, בית הספר למנהל עסקים, הפקולטה למדעי החברה האוניברסיטה העברית בירושלים
28/10/2012
להרחבה
madua logo
next הרצאה הבאה הרצאה הקודמת previous
multimedia logo שידורי הוידאו נתמכים ע"י המרכז האוניברסיטאי למולטימידיה
לסיוע ומידע נוסף:
02-5883221 http://multimedia.huji.ac.il
flv logo הורד את נגן Adobe Flash העדכני
download the latest Adobe Flash Player
© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית ירושלים
Valid XHTML, CSS